Saturday, May 14, 2011

တရံေရာအခါက ျမန္မာျပည္​မွာ (၁)


၁၉၆၃ ခုုႏွစ္၊ မက္ထရစ္ ေအာင္စာရင္း ထြက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မပါ။ စိတ္ဓါတ္
ေတာ္ေတာ္က် သြားသည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အကုုန္က် ၾကသည္။ အတန္းထဲမွ မိန္းကေလး
သံုုးေယာက္သာ ေအာင္သည္။ သိန္းျမင့္ တစ္ေယာက္ကေတာ့ စစ္တကၠသိုုလ္
ပါသြားသည့္ အတြက္ မရိွေတာ့။

ေက်ာင္းျပန္တက္ ေနရေသာ္လည္း ပညာေရး စနစ္ကိုု သိပ္ အယံုုအၾကည္ မရိွေတာ့။
“သတင္းစာထဲ ေရေၾကာင္း ပညာသင္မ်ား အလိုုရိွသည္” ဆိုေသာ ေၾကာ္ျငာေတြ႕သည္
ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အားလုံးလိုုလို ေလွ်ာက္ၾကသည္။ ပထမ ေရးေျဖ စာေမးပြဲ
ေျဖၾကရသည္။ ျမန္မာစာနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ ႏွစ္ဘာသာ ေျဖရသည္။ တစ္ေန႕ထဲ ျဖစ္သည္။
စာေမးပြဲကိုု ေဘာင္ဒရီလမ္း (ဓမၼေစတီလမ္း) ရိွ ဗဟန္း အစိုုးရ
အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပသည္။
ေျဖဆိုုသူေပါင္းငါးရာခန္႕ရိွသည္ဟုုသိရသည္။

ေအာင္စာရင္း ထြက္ေသာအခါ ေအာင္ျမင္သူ (၇၆) ေယာက္သာ ပါရိွသည္။
သူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ မိ်ဳးသိန္းတစ္ေယာက္သာ ပါလာေတာ့သည္။ (ေနာင္ ေရေၾကာင္း
ဦးစီးတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမႈး(စက္)အျဖစ္ အျငိမ္းစားယူသည္)
ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ေျခာက္ထပ္ရံုုးရိွ ေရေၾကာင္းဦးစီး ဌာန တြင္
မ်က္စိစစ္ရာ (၁၇) ေယာက္ က်ျပန္သည္။ တတိယ အဆင့္အျဖစ္ ရတနာပံုု
ေရတပ္စခန္းတြင္ေဆးစစ္ပါသည္။ ပထမရက္ အျပီး ေနာက္ေန႔တြင္ ေပါင္ၾကားမွ
အေမႊးမ်ား ရိတ္ခဲ့ရန္ ေၿပာပါသည္။

ထုိအခါ အတူတူ သြားေဖာ္ ျဖစ္သူ သူငယ္ခ်င္း မိ်ဳးသိန္းအား

"ငါေတာ့ ရိတ္လည္း မရိတ္ေတာ့ဘူး၊ ေနာက္ေန႕ သြားလည္း မသြားေတာ့ဘူး၊
မင္းကေတာ့ အရပ္ျမင့္ျမင့္ ဗလေကာင္းေကာင္း ဆိုုေတာ့ ရနိုုင္ပါတယ္၊ ငါကေတာ့
မေသခ်ာတဲ့ အတူတူ မသြားေတာ့ဘူးကြာ” ဟု ဆုိခဲ့သည္။

"အေမႊးရိတ္ဖို႔ ငါစီရင္ ေပးပါ႕မယ္၊ ငါနဲ႕ အေဖၚ လိုုက္ခဲ႕စမ္းပါ၊ မနက္ျဖန္
ငါ႕အေမဆိုုင္ကိုု လာခဲ့၊ ထမင္းလည္း အတူတူစားတာေပါ႕" ဟု သူငယ္ခ်င္း
မ်ိဳးသိန္းက အားေပးသည္။

ဤနည္းၿဖင့္ ေဆးစစ္လည္း ေအာင္သြားခဲ့ ပါသည္။ စတုုတၳအဆင့္ စစ္ေဆးမႈမွာ
ရတနာပံု ေရတပ္စခန္းတြင္ ေရတပ္မေတာ္ အရာရိွႀကီးမ်ား၏ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း
ၿဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုုးအဆင့္ အေနၿဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဗိုုလ္မႉးႀကီးလွဟန္
ဦးေဆာင္ေသာ ပညာသင္ ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ လူေတြ႕
စစ္ေဆးျခင္းၿဖစ္သည္။ ထုိေနာက္ဆုံး အဆင့္တြင္ (၁၇) ေယာက္ပဲ က်န္
ပါေတာ့သည္။

ေရေၾကာင္း ကုန္းပတ္ အရာရွိေလာင္း (Deck cadet) (၈) ေယာက္ ေရြးခဲ့ပါသည္။
အေရြးခံရသူမ်ားမွာ -

၁။ Arthur Ghosh (Capt. In Command, expired 1987)
၂။ Stanley Khoo (ေခၚ) လွေအာင္ (Master Mariner, Stevedoring Director, USA)
၃။ Alphonse Genu (ေခၚ) ေမာင္ေမာင္ဖုုန္း (Capt. In Command-Retired)
၄။ ေက်ာ္မင္း (Capt. In Command-Retired)
၅။ ခင္ေမာင္ဦး (Senior Lecturer in Nautical Studies-Retired, USA)
၆။ ရဲညြန္႕ (Capt. In Command-Retired)
၇။ ေက်ာ္ဝင္း (Master Mariner-Pilot-Loss control surveyor, USA)
၈။ စိုုးျမင့္ (Capt. In Command-DGM-Retired)

ေရေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာ အရာရွိေလာင္း (Engine cadet) (၄) ေယာက္
ေရြးပါသည္။ ထုိသူတို႔မွာ -
၁။ မိ်ဳးသိန္း (Director-Engg-DMA-Retired)
၂။ Peter Than Aung (CE-Class Surveyor)
၃။ တင္ေမာင္ဦး (Head of Marine Engg-IMT-Retired)
၄။ ထြန္းလင္းေမာ္ (CE-Retired)

သူငယ္ခ်င္း မ်ဳိးသိန္းအား အေဖၚလိုုက္ရင္း ၿဖင့္ပင္ ၁၉၆၄ခုုႏွစ္ ဧျပီလတြင္
သံလ်င္ ဆိပ္ႀကီးရိွ ေရတပ္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းသုိ႔ သြားရန္ ျပင္ဆင္
ရပါေတာ့သည္။

ဆက္ရန္

4 comments:

TracyAdenaWinona said...
This comment has been removed by the author.
polysailor said...

Sayar, it is very interesting. I will read it everyday as you are writing only one page a day. I do hope that I'll be able to find out the part of the intresting history(real stories) of early Myanmar Mercantile Marine Cadets.

KHIN said...

THESE ARE NON FICTION FACTS AND PART OF OUR MARITIME HISTORY. WE SHOULD PRINT THAT OUT AND POST ON THE WALL OF MYANMAR MARITIME MUSEUM
IN FUTURE.

Khin Maung Nyo(C/E6) said...

saya!After Ariival one week, requested to quit IMT. But until now I still on board.Can not be grounded for various reason.
Khin Maung Nyo (C/E 6) Batch.
Chief Engineer ( M.V Hub Bintulu)